fbpx

Novi treći put

Tag: razotkrivanje populističkih mitova

Antisemitizam u savremenim teorijama zavere

Antisemitizam u savremenim teorijama zavere

U prethodnim tekstovima obrađivan je nastanak i evolucija propagande o jevrejskoj svetskoj zaveri. Od francuske i oktobarske revolucije i zaključno sa Holokaustom, Jevreji su bili žrtveno jagnje i isključivi krivac za “odumiranje bele rase”, “Propast Zapada”, urušavanje tradicionalnih institucija kao što su Monarhija i Crkva. Kontrarevolucionarne i konzervativne snage su iza svakog progresivnog tehnološkog i ideološkog pomaka prepoznavale nevidljivu ruku misterioznih tajnih udruženja, kao što su masoni i iluminati, i bogatih jevrejskih porodica koje su uvek bile nepopularne među prostim narodom i hrišćanskom elitom. Na taj način su diskreditovani globalizam, kapitalizam, komunizam, slobodarstvo i različite progresivne ideje koje urušavaju autoritet tradicionalnih konzervativnih institucija.

Ceo tekst

Nacionalsocijalizam i pobeda antisemitizma u Evropi

Nacionalsocijalizam i pobeda antisemitizma u Evropi

Kako su Protokoli stigli u Nemačku?

Veruje se da su Protokole Sionskih Mudraca u Nemačku doneli Pjotr Nikolajevič Šableski-Bork i Fjodor Viktorovič Vinberg, ruski fanatici koji su, bežeći od revolucionarne odmazde, stigli u Berlin 1919. godine.[1] Obojica su bili pripadnici zloglasnih Crnih centurija i autori antisemitskih pamfleta, a veruje se da su nakon ubistva carske porodice širili glasine da je Carica posedovala kopiju Nilusove knjige, kao i to da je imala iscrtanu svastiku u svojoj spavaćoj sobi.[2] Svoje anti-jevrejske stavove vrlo brzo su uklopili u postojeću antisemitsku atmosferu u Nemačkoj, jer su brzo pronašli izdavača za nemački prevod Protokola.

Istovremeno se u konzervativnim krugovima ruske emigracije u Nemačkoj širila teorija kako su nemački i ruski Car želeli po svaku cenu da izbegnu rat, ali je preveliki uticaj globalnog bankarstva i jevrejstva gurnuo Evropu u rat protiv volje suverenih država. Čitavoj atmosferi doprinelo je i razočarenje poraženih strana u Velikom ratu, koje su smatrale Versajski mirovni sporazum projektom Jevreja koji žele da se unište i rasparčaju monarhije i imperije u Evropi, kako bi ih porobili putem međunarodnih finansijskih mehanizama. Zbog propagiranja liberalnih i kosmopolitskih vrednosti, Vajmarska Nemačka i njena socijaldemokratska vlada smatrani su dekadentnom tvorevinom Jevreja, koja za cilj ima uništenje javnog morala i nacionalnog identiteta Nemačke.

Ceo tekst

Tragedija jednog apsurda: kako i zašto su nastali Protokoli Sionskih Mudraca?

Tragedija jednog apsurda: kako i zašto su nastali Protokoli Sionskih Mudraca?

U prethodnim tekstovima je obrađivana evolucija antisemitske teorije o svetskoj zaveri, od momenta kada se prvi put pojavila u Memoarima Avgustina Baurela, do prvog objavljivanja Protokola Sionskih Mudraca u Kišinjevu u Carskoj Rusiji, 1903. godine.

Od velike važnosti je činjenica da je čitava teorija, u njenim različitim oblicima, proizvod političke i propagandne intrige čiji krajnji cilj nema direktne veze sa samim jevrejskim narodom. On je iskorišćen kao žrtveno jagnje u sukobu između reakcionarnih, monarhističkih i revolucionarno-liberalnih struja, pre svega u Francuskoj, a potom i u Nemačkoj i Rusiji.

Ceo tekst

Protokoli Sionskih Mudraca – izvorne ideje zavere

Protokoli Sionskih Mudraca – izvorne ideje zavere

Antisemitska propaganda koja je inspirisala stvaranje Protokola

Kako je to Danilo Kiš napomenuo, govoreći o Holokaustu u svojoj polu-plagiranoj istoriografskoj priči “Knjiga kraljeva i budala”, zločin koji se dogodio u Nacističkoj Nemačkoj u prvoj polovini 20. veka, nagovešten je još u poslednjim decenijama prethodnog.[1] Najčuveniji istorijski falsifikat poznatiji kao Protokoli Sionskih Mudraca smatra se najzaslužnijim za širenje antisemitske propagande na globalnom nivou, što je ne samo inspirisalo idejne tvorce Holokausta, već i osiguralo da antisemitske ideje prežive i pad nacizma.

Ceo tekst

Panamski skandali, Drajfusova afera i posledice propagande

Panamski skandali, Drajfusova afera i posledice propagande

Kontrarevolucionarna propaganda u Francuskoj krajem 19. veka

U toku duboke podeljenosti u francuskom društvu tokom 19. veka, Jevreji su uvek bili percipirani kao pobornici liberalnih, republikanskih i kosmopolitskih ideja. Međutim, za razliku od Nemačke ili Austrije, gde je većina jevrejskog stanovništva otvoreno podržavala i finansirala liberalne i levičarske partije, u Francuskoj to nije bio slučaj.[1]

Pored toga što je jevrejska buržoazija u velikom broju podržavala republikanskog premijera Leona Gambetu, bogati jevrejski bankari kao što su Rotšildi su često bili viđeni i u desničarskim krugovima.[2]

Ceo tekst

Koreni “judeo-masonske svetske zavere”

Koreni “judeo-masonske svetske zavere”

Jedna od središnjih tački ekstremno desničarske mitologije jesu teorije zavera prema kojima Jevreji teže da zavladaju čitavim svetom. Ova teorija je u različitim verzijama postala srž političkog antisemitizma u 20. i 21. veku, bilo da je reč o carskoj Rusiji, nacističkoj Nemačkoj ili savremenom ’’globalnom selu’’. Stereotip iskvarenog i pohlepnog bogatog jevrejskog bankara koji upravlja svetom kroz međunarodne institucije i teži uspostavljanju svetske vlade, kako bi osigurao sopstveno materijalno bogatstvo i kontrolu nad ostatkom sveta, sveprisutan je u desničarskoj mitologiji. Priče o tome kako Jevreji kontrolišu međunarodni bankarski sistem, medije, Holivud, pa čak i čitave države, postale su uobičajene u savremenom populističkom diskursu. Od Rotšilda do Sorosa, princip je potpuno isti i u oba slučaja se koristi u svrhe obračunavanja sa političkim protivnicima.

Ceo tekst