Objektivnost američkih medija u domaćoj politici

Objektivnost američkih medija u domaćoj politici

Medijski analitičar Novog trećeg puta

U trenutku kada su mediji puni svakojakih vesti i neproverenih informacija, nameće se veliko pitanje o tome kako plasirane vesti medijskih kuća mogu da utiču na mišljenje potencijalnih glasača. Izrazita politička polarizacija među američkim biračima, u odnosu na medije koje konzumiraju, budi jasne sumnje u objektivnost savremenog informisanja.

Da li američki mediji i dalje drže do visoke profesionalnosti svojih novinara od kojih se očekuje da o svemu izveštavaju objektivno ili je pripadnost određenoj političkoj struji srušilo ovaj vrlo važan princip novinarskog profesionalizma?

Američki medijski sistem

U liberalnim medijskim sistemima, u koje spada i američki, strukture i obrasce ponude i upotrebe mas-medija oblikuju, pre svega, potrebe i zakoni tržišta. U vezi sa tim, uticaji (stranačkih) političkih aktera su smanjeni, a politički paralelizam kao i državni intervencionizam gotovo da su zanemarljivi. U američkom sistemu, kao što smo već nekoliko puta napomenuli, tradicionalno dominira neutralno, informativno novinarstvo, koje je zasnovano na činjenicama.

Redakcije su, po pravilu, organizovane u skladu sa odnosima unutrašnjeg pluralizma i karakteriše ih visok stepen novinarskog profesionalizma, koji garantuje široku autonomiju u odnosu na političke, državne i/ili druge uticaje. Čak i u idealnom sistemu, kako ga često nazivaju teoretičari, i u američkom sistemu postoje mediji koji izlaze iz ovih okvira, a to je najviše lokalna štampa u nekim delovima Amerike.

Predstavljen kao idealan, medijski sistem Amerike podrazumeva i visok nivo profesionalizacije novinara, što je u direktnoj vezi sa objektivnošću tih novinara i njihovih medijskih kuća. Prema teoriji medijskih sistema, objektivnost podrazumeva da se vesti i činjenice potpuno odvoje od ličnih mišljenja i stavova novinara, redakcije i vlasnika.

Osnovno pitanje je kako se ovo postiglo i da li i danas važi?

Organizacija redakcija i objektivnost

Organizaciona struktura u samim medijskim kućama se formirala tako da garantuje objektivnost. To je postignuto time što su se u većini medija vlasnici povukli iz rada u redakciji, ostavljajući prostor novinarima da rade bez nametanja svojih političkih preferencija.

Sama norma objektivnosti u Americi je rasla kao rezulatat nekadašnje tenzije u redakciji, upravo između vlasnika i novinara.

Prema istraživanjima, mediji su tada prikazivali jasne podele u društvu, ali upravo zbog toga što su i u medijskim redakcijama postojale velike političke podele. Naime, verovalo se da su vlasnici podržavali republikance, dok su novinari iz srednje klase podržavali demokrate.

Vlasnici su tada, kroz normu objektivnosti videli način da ograniče novinare da pišu o demokratama. Time su doprineli da američki sistem bude sistem sa najvišom stopom profesionalizacije novinara, upravo zbog objektivnosti i neutralnosti novinara i medijskih kuća.

Princip neutralnosti se posebno javlja u predizbornim periodima i izuzetno se pazi na uravnoteženost izveštavanja o političkim partijama. Međutim, da li je i danas tako ili se dešavaju promene?

Skorija medijska polarizacija

U prethodnim godinama je primećena ideološka polarizacija u medijima, kao i određen nivo pristrasnosti medija. Specijalizovani sajt AllSides, koji se bavi procenjivanjem medijske pristrasnosti, evidentira medije sa izraženom pristrasnošću na obe strane ideološkog spektra. Neretke su i procene News sekcije medija kao značajno manje pristrasne od Opinion sekcija istih medijskih kuća.

Na samom početku ovog izbornog ciklusa Demokratski nacionalni odbor (DNC) je najavio da neće sarađivati sa Fox News, kao medijskom sponzoru bilo koje od predstojećih debata. Fox je poslednji put bio sponzor debate demokrata 2003. Prema oceni specijalizovanog sajta AllSides, Fox News je “medij sa značajnom desničarskom pristrasnošću”, te je donekle bilo i očekivano da Foks ne bude jedan od emitera i sponzora debata demokrata i u ovoj izbornoj godini.

Sa druge strane, medijska kuća koja je bila sponzor najviše debata demokrata (čak četiri) je CNN. Ova mreža je na gorepomenutom sajtu ocenjen kao medij koji je priklonjen levoj strani političkog spektra. Iako se sam CNN News ocenjuje kao blago pristrasan ulevo, CNN Opinion sekcija ocenjena je kao značajno levo pristrasna. To je često naglašavao i sam Donald Tramp u toku predsedniče kampanje, šaleći se da skraćenica CNN zapravo predstavlja skraćenicu za Clinton News Network.

Da li Amerikanci veruju u objektivnost medija?

Amerikanci veruju da je većina vesti na TV, u novinama, na radiju i na društvenim medijima pristrasna, kako pokazuju nove ankete agencije Gallup. Anketirani su otkrili da su PBS News i Associated Press najmanje pristrasni mediji, dok se Fox News i Breitbart News ističu kao ubedljivo najpristrasniji mediji.

Ono što moramo imati na umu je da su pogledi na pristrasnost medija u značajnoj vezi sa političkim pogledima i stavovima samih ispitanika, posebno kada su u pitanju Fox News, Breitbart News, CNN i MSNBC. Ispitanici sa različitim političkim stavovima takođe imaju različitu percepciju raširenosti pristrasnosti u vestima. Na primer, demokrate veruju da je samo 44% vesti na televiziji, novinama i radiju pristrasno, a republikanci veruju da je 77% pristrasno. Obe grupe veruju da postoji široka pristrasnost – između 74% i 83% – u vestima koje se dele na društvenim mrežama.

Američka publika veruje da je 62% vesti koje im se plasiraju na televiziji, u novinama i na radiju, kao i 80% vesti koje vide na društvenim medijima – pristrasno, kako pokazuju spomenuta istraživanja. Anketirani veruju i da je od 44% i 64% vesti na društvenim mrežama netačno. A to im se, naravno, ne dopada. Više od 80% njih je reklo da su ljuti ili im smeta što vide pristrasne informacije.

Brojne studije bavile su se pitanjem političke pristranosti u američkim medijima. Generalno gledano, štampani mediji imaju malu liberalnu pristranost, pri čemu različita elektronska i internet izdanja pokazuju i liberalne i konzervativne pristranosti.

Novinske organizacije i vlasnici imaju veću verovatnoću da su skloni konzervativcima – na primer, Rupert Merdok se identifikuje kao desničarski opredeljen. Za Merdoka se tvrdi da je vršio snažan uticaj na medije koje poseduje, uključujući Fox News, Wall Street Journal i The Sun.

Rupert Merdok (AP)
Rupert Merdok (AP)

Leva pristrasnost

Studija Science Advance iz 2020. nije pronašla dokaze o levoj medijskoj pristranosti u pričama koje su novinari izabrali da prikažu u svojim izveštajima. Prema studiji Larsa Vilnata i Dejvida H. Veavera, profesora novinarstva na Univerzitetu u Indijani, koja je sprovedena putem internet intervjua sa 1.080 novinara između avgusta i decembra 2013, 28,1% novinara u SAD se identifikuje kao “demokrate”, 7,1% kao “republikanci”, dok 50,2% identifikuje sebe kao “nezavisne”.

Pored toga, istraživanje na 462 finansijska novinara u Arizoni za 2018. i istraživanje Univerziteta u Teksasu na 462 finansijska novinara, otkrili su trinaest puta više finansijskih novinara koji su identifikovani kao “liberalni”, za razliku od “konzervativnih”. Studija je otkrila da je 58,47% anketiranih finansijskih novinara identifikovano kao “liberalno”, dok je samo 4,4% identifikovano kao “konzervativno”.

Takođe, izveštaj Pew Research Center iz oktobra 2017. pokazao je da je 62% vesti u koje je bio uključen republikanski predsednik Donald Tramp tokom njegovih prvih 60 dana na funkciji imao negativnu ocenu, u poređenju sa samo 5% vesti sa pozitivnom ocenom. Za poređenje, studija je utvrdila da je demokratski predsednik Barak Obama dobio daleko povoljnije pokrivanje tokom prvih 60 dana na vlasti. 42% vesti koje uključuju predsednika Obamu u ovom vremenskom periodu identifikovano je kao pozitivno, dok je samo 20% identifikovano kao negativno.

Studija Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy iz maja 2017. takođe je otkrila sličan negativan ton u pokrivanju. Studija je utvrdila da je 93% pokrivenosti predsednika Trampa u ovom vremenskom periodu bilo negativno. Pored toga, istraživanje spomenutog centra je otkrilo i da je 91% pokrivenosti CBS negativno i da je 87% izveštavanja New York Times bilo negativno tokom prvih 100 dana predsednika Trampa.

Anketa Rasmussen iz oktobra 2018. godine sa 1.000 verovatnih glasača utvrdila je da 45% Amerikanaca veruje da, kada većina novinara piše o kongresnoj trci, oni pokušavaju da pomognu demokratskom kandidatu. Sa druge strane, samo 11% verovalo je da su novinari želeli da pomognu republikanskim kandidatima.

Među levo pristrasne medije, na osnovu procena specijalizovanog sajta AllSides, možemo svrstati: MSNBC, New Yorker, Jacobin, Democracy Now, Alternet, Vox, Slate, Nation, The Intrecept, Huffington Post, Mother Jones i Opinon sekcije CNN i The New York Times.

Desna pristrasnost

Rodžer Ejls je iskoristio percipiranu opštu liberalnu pristrasnost kao razlog za uspostavljanje konzervativne medijske mreže Fox News. Od kasnog 20. veka, mediji desnog krila rasli su paralelno sa mejnstrim novinarstvom, što je dovelo do asimetrične polarizacije u konzervativnim medijima. Iako je časopis Wall Street Journal uvek naginjao konzervativnim pogledima, podržavajući “prirodnu hijerarhiju” bogatstva, on je ipak deo mejnstrim novinarstva, posvećen pre svega stvarnom izveštavanju.

Nove medijske kuće, uključujući Breitbart News, NewsMax i WorldNetDaily, imaju osnovnu misiju promovisanja konzervativne ili desničarske agende, često (za razliku od Wall Street Journal i drugih glavnih konzervativnih časopisa), podržavajući po njima “prirodnu hijerarhiju” zasnovanu na rasi, religiji, nacionalnosti ili polu.

Analize uloga društvenih medija u izbornom ciklusu 2016. godine pokazuju da su konzumenti konzervativnih medija mnogo manje delili mejnstrim izvore nego konzumenti liberalnih medija, što dovodi do “efekta komore” sa visokom uskogrudnošću i odlaskom u ideološku krajnost.

Istraživanja otkrivaju i da Fox News kroz godine povećava uticaj kod republikanskih glasača i da čini republikanske političare više lojalnim centralnoj agendi partije. Studija iz 2007. godine, koristeći uvođenje Fox News kanala na lokalna tržišta (1996–2000) kao instrumentalnu varijablu, otkrila je da su na predsedničkim izborima 2000. “republikanci stekli 0,4 do 0,7 procentnih poena u gradovima koji emituju Fox News”, sugerišući da su vesti ove televizije uveravale 3% do 28% gledalaca da glasaju za republikanca”. Ove rezultate potvrdila je studija iz 2015. godine.

Studija iz 2017, koristeći kanal pozicije kao instrumentalnu varijablu, pokazuje da “Fox News povećava republikanske glasove za 0,3 poena među gledaocima, što ih je navelo na gledanje 2,5 dodatnih minuta nedeljno”. Još jedan rad iz 2014. utvrdio je da je Fox News povećao republikanske glasove među biračima koji su identifikovani kao republikanski ili nezavisni.

Osim detaljno analiziranih Fox i Breitbart, sajt AllSides kao desničarski pristrasne medije ocenjuje i: The American Spectator, Blaze, CBN, Daily Caller, Daily Wire, Federalist, National Review, New York Post i NewsMax.

Postepeni pad objektivnosti i rast pristrasnosti ne bi trebalo zanemariti, te će ova tema zahtevati sve detaljnije buduće praćenje.Click To Tweet

Da li opstaje objektivnost američkih medija?

Sudeći po svim istraživanjima koja su prethodno spomenuta, kao i po sadržaju koji se svakodnevno plasira američkim glasačima, pristrasnost određenih medijskih stanica se jasno može uočiti i nije zanemarljiva. Svima je jasno koliko važnu ulogu mediji imaju u političkom sistemu, a sa medijima priklonjenima jednoj ili drugoj političkoj strani, političari lako šire krug svojih istomišljenika.

Deo medija u Americi na taj način opstaje na sceni informisanja, ne mareći mnogo što tako ruši jedan od glavnih principa svog poziva. Nastanak novih izrazito pristrasnih medija, uz paralelnu manju ili veću pristrasnost postojećih mejnstrim medija, značajno utiču na političku polarizaciju građana u odnosu na izvore iz kojih se informišu.

Iako su mediji u SAD nezavisniji i objektivniji u odnosu na dobar deo ostatka sveta, postepeni pad objektivnosti i rast pristrasnosti ne bi trebalo zanemariti, te će ova tema zahtevati sve detaljnije buduće praćenje.

Prijavite se i ubuduće ćemo Vam slati sve novosti vezane za našu organizaciju na Vašu mejl adresu!

Komentar