Najnovija TV gostovanja na temu izbora u SAD

Fotografije sa događaja iz serije "Američki izbori 2020"