Dimitrije Milić

Kada je 1979. Deng Sjaoping najavio sveobuhvatnu ekonomsku reformu Kine, privreda ove države činila je tek oko 1 odsto svetske ekonomije. Iako je i tada bila najmnogoljudnija država na svetu, njen doprinos svetskom bruto domaćem proizvodu bio je disproporcionalno mali.

Dimitrije Milić

Pre nešto manje od 20 godina, Nemačku su kao i danas zadesile ogromne poplave. U Istočnoj Nemačkoj one su se pojavile kao posledica intenzivne i neprestane kiše i iznenada su izazvale vanrednu situaciju u celoj državi. Preko 20 000 ljudi bilo je angažovano da bi se sanirale posledice ove vremenske nepogode, te je vojska ove države imala svoju najmnogoljudniju akciju od Drugog svetskog rata.

Dimitrije Milić

Pre nešto više od 20 godina, leve snage bile su u punoj snazi i na pozicijama moći širom država Zapada. Predsednik Amerike bio je demokrata, laburisti su imali čvrstu vlast u Ujedinjenom Kraljevstvu, a socijaldemokrate su bili centralna snaga od Nemačke, preko Holandije i Austrije, do Švedske i Italije. Delovalo je da je levica konačno pronašla način kako da pobedi konzervativne snage, koje su u deceniji pre bile dominatna snaga.

Dimitrije Milić

Tokom poslednjih nekoliko godina, u medijima su bile česte vesti o uspesima zelenih stranaka širom Evrope. Na izborima za Evropski parlament povećali su svoj broj poslanika, a u Nemačkoj i Francuskoj su bili prvoplasirani među mlađima od 30 godina.

Dragoslav Rašeta

Ove godine, 27. aprila, Financial Times je objavio članak u kojem navodi da je 2020. godine Kina zabeležila prvi pad populacije u poslednjih 5 decenija. Pozivajući se na izvore bliske Pekingu, FT je zapravo tvrdio da je Kina dostigla svoj demografski vrhunac 7-9 godina pre nego što je to UNDP prognozirao u svojim izveštajima tokom prethodnih dvadeset godina.

Dimitrije Milić

Pre oko deceniju, o Kini se izveštavalo kao o rastućoj ekonomiji koja vodi pacifističku politiku i dobro koristi benefite globalno povezane ekonomije. Nakon njene neuspešne invazije na Vijetnam 1979, za ovu državu je važilo da nije sklona ratu i da je usmerena na unutrašnje ekonomske reforme i međunarodnu saradnju. Uspešno organizovana Olimpijada 2008. u Pekingu, odlično se uklapala u tadašnji ispolirani imidž ove države.

Najnovija TV gostovanja na temu izbora u SAD

Fotografije sa događaja iz serije "Američki izbori 2020"