Tag: žair bolsonaro

Fabio Rodrigues Pozzebom- Agencia Brasil
Brazil
Dimitrije Milić
Ima li Amazon šanse protiv Žaira Bolsonara?

Predsednički izbori u Americi 2016. i referendum o britanskom izlasku iz Evropske unije iste godine, pokrenuli su globalni talas desnog populizma. Osim tvrde kulturološki desničarske retorike kod nadirućih političkih snaga, ovu politiku pratio je i autoritarizam, napad na nezavisne institucije, ali i borba protiv ekologa i zakona o zaštiti životne sredine. Nove populističke snage su širom sveta osim vidljivog i politički popularnog dela svoje agende, manje ili više suptilno izvršili napad na klimatsku tranziciju i regulacije vezane za zagađenje.

Nastavi čitanje »