Day: мај 2, 2022

Rodrigo Curi
Evropska unija
Dimitrije Milić
Portugalske lekcije o ekološkoj tranziciji

Trenutni energetski problemi u Evropi, izazvani dobrim delom ratom u Ukrajini i njegovim političkim posledicama, bacili su senku na ekološka pitanja. Iako se klimatske promene sigurno neće pauzirati zbog vanrednih političkih okolnosti u Evropi, deluje da se baš to dogodilo u medijima. Ugalj, kao energent koji je kroz istoriju doprineo sa najviše štetnih emisija, pre sukoba u Ukrajini imao je sve lošiju perspektivu. Brojne vlade su najavile da će ga izbaciti iz upotrebe do 2030. na svojoj teritoriji, a u mnogim državama našao se u poziciji sve manje profitabilnosti. Danas je priča o uglju i njegovom izbacivanju iz upotrebe na marginama.

Nastavi čitanje »