fbpx

Novi treći put

Kategorija: Razotkrivanje populističkih mitova

Tragedija jednog apsurda: kako i zašto su nastali Protokoli Sionskih Mudraca?

Tragedija jednog apsurda: kako i zašto su nastali Protokoli Sionskih Mudraca?

U prethodnim tekstovima je obrađivana evolucija antisemitske teorije o svetskoj zaveri, od momenta kada se prvi put pojavila u Memoarima Avgustina Baurela, do prvog objavljivanja Protokola Sionskih Mudraca u Kišinjevu u Carskoj Rusiji, 1903. godine.

Od velike važnosti je činjenica da je čitava teorija, u njenim različitim oblicima, proizvod političke i propagandne intrige čiji krajnji cilj nema direktne veze sa samim jevrejskim narodom. On je iskorišćen kao žrtveno jagnje u sukobu između reakcionarnih, monarhističkih i revolucionarno-liberalnih struja, pre svega u Francuskoj, a potom i u Nemačkoj i Rusiji.

Ceo tekst

Protokoli Sionskih Mudraca – izvorne ideje zavere

Protokoli Sionskih Mudraca – izvorne ideje zavere

Antisemitska propaganda koja je inspirisala stvaranje Protokola

Kako je to Danilo Kiš napomenuo, govoreći o Holokaustu u svojoj polu-plagiranoj istoriografskoj priči “Knjiga kraljeva i budala”, zločin koji se dogodio u Nacističkoj Nemačkoj u prvoj polovini 20. veka, nagovešten je još u poslednjim decenijama prethodnog.[1] Najčuveniji istorijski falsifikat poznatiji kao Protokoli Sionskih Mudraca smatra se najzaslužnijim za širenje antisemitske propagande na globalnom nivou, što je ne samo inspirisalo idejne tvorce Holokausta, već i osiguralo da antisemitske ideje prežive i pad nacizma.

Ceo tekst

Panamski skandali, Drajfusova afera i posledice propagande

Panamski skandali, Drajfusova afera i posledice propagande

Kontrarevolucionarna propaganda u Francuskoj krajem 19. veka

U toku duboke podeljenosti u francuskom društvu tokom 19. veka, Jevreji su uvek bili percipirani kao pobornici liberalnih, republikanskih i kosmopolitskih ideja. Međutim, za razliku od Nemačke ili Austrije, gde je većina jevrejskog stanovništva otvoreno podržavala i finansirala liberalne i levičarske partije, u Francuskoj to nije bio slučaj.[1]

Pored toga što je jevrejska buržoazija u velikom broju podržavala republikanskog premijera Leona Gambetu, bogati jevrejski bankari kao što su Rotšildi su često bili viđeni i u desničarskim krugovima.[2]

Ceo tekst

Koreni “judeo-masonske svetske zavere”

Koreni “judeo-masonske svetske zavere”

Jedna od središnjih tački ekstremno desničarske mitologije jesu teorije zavera prema kojima Jevreji teže da zavladaju čitavim svetom. Ova teorija je u različitim verzijama postala srž političkog antisemitizma u 20. i 21. veku, bilo da je reč o carskoj Rusiji, nacističkoj Nemačkoj ili savremenom ’’globalnom selu’’. Stereotip iskvarenog i pohlepnog bogatog jevrejskog bankara koji upravlja svetom kroz međunarodne institucije i teži uspostavljanju svetske vlade, kako bi osigurao sopstveno materijalno bogatstvo i kontrolu nad ostatkom sveta, sveprisutan je u desničarskoj mitologiji. Priče o tome kako Jevreji kontrolišu međunarodni bankarski sistem, medije, Holivud, pa čak i čitave države, postale su uobičajene u savremenom populističkom diskursu. Od Rotšilda do Sorosa, princip je potpuno isti i u oba slučaja se koristi u svrhe obračunavanja sa političkim protivnicima.

Ceo tekst